Spelling

Aoccdrnig to a rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by it slef but the wrod as a wlohe. How bzirare!

3 reacties op “Spelling”

 1. Het kan ook in het Nederlands:

  Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in
  wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is
  dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn.
  De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut
  vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer
  op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

Laat een reactie achter